ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ Μ/Ο ΟΛΟΚΛΗΡΟ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ Α/Ο ΟΛΟΚΛΗΡΟ (ΓΙΑ ΓΥΡΟ)
ΜΠΟΥΤΑΚΙ Μ/Ο (ΧΥΜΑ 300gr)
ΜΠΟΥΤΑΚΙ Α/Ο
ΚΟΤΟΦΙΛΕΤΟ ΣΤΗΘΟΣ Α/Ο

ΚΩΔΙΚΟΣ

03-0421
02-0244
01-0768
03-0303
02-0021

15 kg
   -
10 kg
5 kg
10 kg