ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΛΑΙΜΟΣ Α/Ο
ΣΠΑΛΑ Α/Ο
ΜΠΟΥΤΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ Α/Ο
ΠΑΝΣΕΤΑ Α/Ο ΟΛΟΚΛΗΡΗ
ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΚΑΡΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ Α/Ο
ΚΙΛΟΤΟ Α/Ο
ΦΙΛΕΤΟ
ΠΑΝΣΕΤΑ ΦΙΛΑΡΙΣΜΕΝΗ Α/Ο (ΓΙΑ ΓΥΡΟ)

ΚΩΔΙΚΟΣ

03-0054
03-0116
03-0270
03-0032
03-0149
02-0159
03-0087
02-0205

15-20kg
15-20kg
15-20kg
15-20kg
15-20kg
15-20kg
15-20kg
15-20kg