ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΓΥΡΟΣ ΧΟΙΡΙΝΟΣ
ΓΥΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ
ΓΥΡΟΣ ΜΟΣΧΟΥ
ΓΥΡΟΣ DONER ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

02-0007
02-0015
02-0355
02-0109

5 - 150 kg
5 - 80 kg
-
5 - 50 kg