ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΓΥΡΟΣ ΧΟΙΡΙΝΟΣ ΠΡΟΨΗΜΕΝΟΣ
ΓΥΡΟΣ ΜΟΣΧΟΥ (ΗΜΙΓΑΛΑΚΤΟΣ) ΠΡΟΨΗΜΕΝΟΣ
ΓΥΡΟΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΠΡΟΨΗΜΕΝΟΣ
ΓΥΡΟΣ DONER ΠΡΟΨΗΜΕΝΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

02-0270
02-2357
02-0294
02-0328
2 kg
2 kg
2 kg
2 kg