ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΗΧΑΝΗΣ 60 g
ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΤΗΘΟΣ ΜΑΡ ΧΕΙΡ 80 g
ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΤΗΘΟΣ ΜΑΡ ΧΕΙΡ 100 g
ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΤΗΘΟΣ ΜΑΡ ΧΕΙΡ 120 g
ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΠΟΥΤΙ ΜΑΡ ΧΕΙΡ 80 g
ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΠΟΥΤΙ ΜΑΡ ΧΕΙΡ 100 g
ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΠΟΥΤΙ-ΠΙΠΕΡΙΑ ΧΕΙΡ 120 g
ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΤΗΘΟΣ-ΜΠΕΙΚΟΝ 120 g (4 ΤΜΧ)
ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΤΗΘΟΣ-ΜΠΕΙΚΟΝ 120 g (5 ΤΜΧ)

ΚΩΔΙΚΟΣ

02-0295
02-0343
02-0344
02-0345
02-0340
02-0341
02-0052
02-0366
02-0367

5kg
5kg
5kg
5kg
5kg
5kg
5kg
5kg
5kg