ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΗΧ 60 g (ΣΠΑΛΑ-ΠΑΝΣΕΤΑ)
ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΗΧ 80 g (ΣΠΑΛΑ-ΠΑΝΣΕΤΑ)
ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΗΧ 60 g (ΜΠΟΥΤΙ-ΠΑΝΣΕΤΑ)
ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΗΧ 80 g (ΜΠΟΥΤΙ-ΠΑΝΣΕΤΑ)
ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΗΧ 60 g (ΛΑΙΜΟΥ)
ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΗΧ 80 g (ΛΑΙΜΟΥ)
ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΧΟΙΡΙΝΟ ΧΕΙΡΟΣ 100 g (ΚΙΛΟΤΟ)
ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΧΟΙΡΙΝΟ ΧΕΙΡΟΣ 80 g (ΛΑΙΜΟΥ)
ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΧΟΙΡΙΝΟ ΧΕΙΡΟΣ 100 g (ΛΑΙΜΟΥ)

ΚΩΔΙΚΟΣ

02-0281
02-0303
02-0336
02-0337
02-0274
02-0275
02-0277
02-0333
02-0334

5kg
5kg
5kg
5kg
5kg
5kg
5kg
5kg
5kg